โรคไต เป็นชื่อที่เรียกรวมอาการ และ หรือความผิดปกติที่เรียกว่าพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นบริเวณไตที่ทำให้การทำงานเพื่อขับของเสียออกจากร่างกาย และการรักษาความสมดุลของเกลือ รวมถึงน้ำในร่างกายมนุษย์เกิดภาวะขัดข้อง ซึ่ง โรคไต ที่เกิดขึ้นกับไตมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท และทุกคนมีความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ทั้งนั้น http://caveau-jaillance.com