โรคไต พฤติกรรมทำร้าย “ไต” ทั้งที่ไม่ได้กินเค็มทำไมถึงเสี่ยง

โรคไต เป็นชื่อที่เรียกรวมอาการ และ หรือความผิดปกติที่เรียกว่าพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นบริเวณไตที่ทำให้การทำงานเพื่อขับของเสียออกจากร่างกาย และการรักษาความสมดุลของเกลือ รวมถึงน้ำในร่างกายมนุษย์เกิดภาวะขัดข้อง ซึ่ง

โรคไต ที่เกิดขึ้นกับไตมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท และทุกคนมีความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ทั้งนั้น http://caveau-jaillance.com

8 ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้คุณเป็นโรคไต

1. กรรมพันธุ์ คนที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นโรคนี้ ก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคนี้เช่นกัน โรคนี้มี 2 แบบ ได้แก่ แบบทารก  มักจะเสียชีวิตตั้งแต่เกิด ส่วนแบบผู้ใหญ่  มักพบความผิดปกติเมื่ออายุ 20-30 ปีขึ้นไปเราพบว่า มีสมาชิกของครอบครัวเดียวกันเป็นโรคไตชนิดเดียวกัน พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นจากกรรมพันธุ์หรือไม่ อาจเป็นเพราะกินอยู่ในสภาพเดียวกันหรืออุปนิสัยคล้าย ๆ กัน

2.ความดันโลหิตสูง คนที่มีความดันโลหิตสูงนาน ๆ จะมีผลทำให้ไตเสื่อมลง แรก ๆ จะมีไข่ขาวออกมาในปัสสาวะ นาน ๆ จะทำให้เกิดไตวายจนไปถึงไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

3. โรคเบาหวาน โรคเบาหวานยังมีผลทำให้เกิดความดันโลหิตสูง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อไตอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานยังติดเชื้อได้ง่าย โดยเฉพาะการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะและกรวยไตอักเสบ ซึ่งถ้าเป็นบ่อย ๆ และ/หรือรุนแรง ก็มีผลทำให้ไตเสื่อม ไตวายได้

4.ยา อาหาร ยาหลายชนิด อาหารบางประเภท มีพิษต่อไตเช่นกัน ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ต้องปรับขนาดของยาให้พอเหมาะ และหมั่นติดตามการทำงานของไตอย่างใกล้ชิด มิฉะนั้นกว่าจะรู้ก็ไตวายเสียแล้ว เช่น ยาแก้ข้อ-กระดูกอักเสบ เป็นต้น