โรคเบาหวาน ภัยเงียบใกล้ตัว ป้องกันไว้ก่อนภัยที่ไม่อาจเลี่ยง

โรคเบาหวาน เป็นภาวะเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายในการผลิตฮอร์โมนอินซูลินจึงทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าคนปกติ และร่างกายผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอ

โรคเบาหวาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของการสร้างอินซูลิน หรือจะเป็นระบบการทำงานของอินซูลิน หรืออาจเป็นได้ทั้งสองกรณีถือเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดความผิดปกติในลักษณะพิเศษ คือจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง http://caveau-jaillance.com

คนที่เป็นเบาหวานจึงหมายถึงผู้ที่มีน้ำตาลในปัสสาวะนั่นเอง เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมากจนไตไม่สามารถเก็บกักน้ำตาลไว้ได้หรือนำไปใช้ไม่หมด  น้ำตาลส่วนเกินที่สะสมไว้ก็จะถูกขับออกมากับปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะมีรสหวานจนเห็นว่ามีมดมาตอมได้ ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นอาการสำคัญของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะ

ส่วนเบาหวานที่เกิดจากการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอของร่างกาย  ส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดนั้นสูงเกินไป โรคชนิดนี้จะมีความรุนแรงสืบเนื่องมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยปกติแล้วน้ำตาลจะเข้าสู่เซลล์ของร่างกายเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนั้นร่างกายจะไม่สามารถทำงานในส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นก็คือ จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น และในระยะยาวจะมีผลในการทำลายหลอดเลือดด้วย ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมก็อาจนำไปสู่สภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงขึ้นได้

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานสามารถดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นนั้นได้  ด้วยการใส่ใจอาหารการกิน  โดยเลือกใส่ใจทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูง อาหารที่อุดมด้วยไขมันและหันมาใส่ใจการออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงสามารถต้านทานต่อภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้แล้วคุณภาพการใช้ชีวิตในขณะที่ป่วยเป็นเบาหวานก็ย่อมดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ